бренд элчиси деген эмне?

.

.

Имаралиев .Р. Ишкерд л кт жана бизнести пландаштыруу: Окуу куралы/. .Р.Имаралиев, Э.Э. Саматова – Ош.: – б 3.

.

.

пландаштыруу ж.б. Алынган натыйжалар: бизнести уюштуруунун жана н г с н н илимий концепциясынын методологиялык негиздери болуп.

.

.

Бизнести ж рг з г жана кесиптик иш-аракетке лицензия бер , жана ачып чыгарууну тыкан пландаштыруу жана контролдоо;.

.

.

Бишкек, 1, Бизнес-администрирование, Бизнести администрациялоо, очная Кичи жана орто бизнес менеджментин пландаштыруу, очная, кїндїзгї.

.

.

пландаштыруу жана бер субъекттеринин ортосунда аларды базаны т з , Телекоммуникация тармагында узак м н тт бизнести н кт р .

.

.

сырткары, экономика, салык жана укук, бизнести пландаштыруу, ишканаларды жана персоналдарды эффективдїї башкаруу боюнча.

.

Ийгилик жолу 2. Максатты туура койуу жана убакытты туура пайдалануу

Узнай, как дерьмо в"мозгах" мешает человеку больше зарабатывать, и что можно предпринять, чтобы очистить свои"мозги" от него навсегда. Кликни тут чтобы прочитать!